Open post
Ingress traffic กับ Egress traffic

รู้หรือไม่!! GCP คิดเงิน “ทราฟฟิก” Ingress traffic กับ Egress traffic ยังไง?

สำหรับผู้ใช้ Google Cloud Platfrom (GCP) ทุกๆ รายการ SKU ที่ปรากฏบน GCP Billing Report กูเกิลเราจะเห็นว่ามีทั้งฟรีและคิดเงิน แต่ที่ต้องควักเงินจ่ายแน่ ๆ คือค่าเช่าดังนี้… – ค่าเช่าเครื่อง (Instance)– ค่าเช่าเก็บข้อมูล (SSD disk)– ค่าเช่าใช้แรม (Memory)– ค่าเช่าเลขที่ทะเบียนบ้าน (Static IP address) บลาๆๆๆ อื่นๆ ร่วมไปถึงค่า “ทราฟฟิก” ที่แอดกำลังจะพูดถึง… กูเกิลคิดเงินค่า “ทราฟฟิก” Ingress traffic กับ Egress traffic ยังไง? เริ่มแรกแอดพาไปรู้จักกับ 2 คำนี้ก่อนครับ Ingress traffic กับ Egress traffic  Ingress traffic เป็นทราฟฟิกขา Upload ขึ้นมูลขึ้นไปยัง GCP โดยส่วนนี้กูเกิลให้ใช้ฟรีไม่คิดเงิน […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top