เจาะลึก Maverick Protocol ($MAV) โมเดล AMM ใหม่ Unlocking Capital Efficiency

Maverick Protocol (MAV) ซึ่งเป็นโมเดล AMM ใหม่ที่เคลมว่าจะปลดล็อกประสิทธิภาพด้านเงินทุนที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาด เพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนให้สูงสุดโดยการทำให้ capital efficiency ของสภาพคล่องเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อราคาผันผวน นั้นหมายความว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถกำหนดทิศทางราคาลงในพูลสภาพคล่องของตนได้ครับ (Dynamic Distribution AMM)

Maverick is the first Dynamic Distribution AMM model.

Maverick Protocol is a next-generation DeFi infrastructure provider focused on increasing industry efficiency, live on Ethereum and zkSync Era to maximize capital efficiency by Automated Liquidity Placement (ALP) in a decentralized way.

Maverick Protocol คืออะไร?

Maverick Protocol เป็นโปรโตคอลสำหรรับการให้บริการสภาพคล่อง และ Decentralized exchange (DEX) ที่ทำงานบนเชน Ethereum Mainnet และ zkSync Era โดยสร้างโมเดล AMM แบบใหม่ของตัวเองขึ้นมาที่รองรับการจัดการ Position แบบ Concentrated liquidity ที่แพลตฟอร์ม DEX ทั่ว ๆ ไปยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้

Maverick AMM เป็น concentrated liquidity AMM ที่สร้างโดยทีม Maverick โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเป็น Dynamic Distribution AMM ที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาด โดยมีฟีเจอร์สำคัญของ AMM ได้แก่

AMM แบบต่าง ๆ

image credit: Maverick protocol

Maverick Protocol ต่างจาก Uniswap V3 อย่างไร? จุดเด่นคืออะไร?

🦄 Uniswap โปรโตคอล V1 ผู้บุกเบิก x*y=k (Constant Product Market Maker) ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถจัดหาสภาพคล่องและรับผลตอบแทนจาก crypto asset ของตนได้ง่าย เช่น เดียวกับการ trade ซื้อขายบนเครือข่าย on-chain และ Uniswap V2 ก็ได้เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2020 เป็นตัวเร่งกระตุ้นการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ DeFi อย่างมากครั้งแรกในการเข้าสู่โลกการเงินแบบกระจายอำนาจ ซึ่่งระหว่างเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2020 ช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็น ‘DeFi Summer’ กันเลยครับ

Uniswap V3 ปรับปรุงระบบ TWAP Oracle ให้คำนวนค่า time weighted average จากราคาย้อนหลัง 9 วันแทนที่จะเป็น 1 วันจาก V2 ในการ call smart contract ครั้งเดียว

และผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถกำหนดเงินทุนให้อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดเองได้ ซึ่งจะทำให้มีสภาพคล่องในราคาที่ต้องการได้มากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะสร้าง price curve ตามความต้องการของตนเองได้

Uniswap V3 ถือเป็นโปรโตคอล AMM ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยคุณสมบัติเหล่านี้

 1. ผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถให้สภาพคล่องด้วยประสิทธิภาพเงินทุนสูงกว่าเดิมถึง 4000x เมื่อเทียบกับ Uniswap V2 ทำให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนที่สูงขึ้น
 2. ผู้ใช้สามารถเทรดด้วยค่า slippage ที่ต่ำ (ต่ำกว่า)แม้กระทั่ง Centralized Exchange ทั่วไปและ AMM สำหรับ stablecoin โดยเฉพาะ
 3. ผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถเลือกที่จะเพิ่มความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงได้เองได้.

Maverick Protocol และ Uniswap V3 เป็นโปรโตคอลสำหรับการให้บริการสภาพคล่อง (liquidity provision) บนเครือข่ายบล็อกเชนสำหรบการแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอล นี่คือบางจุดที่ทำให้ Maverick Protocol แตกต่างจาก Uniswap V3

 1. Concentrated Liquidity Positions
  ใน Maverick Protocol ผู้ให้บริการสามารถสร้างสภาพคล่อง(LPs) ที่มีการกระจายความสมดุลได้เป็นอย่างดีและสามารถกำหนดระดับราคาได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ Provide Liquidity มีความยืดหยุ่นในการ Pair คู่เหรียญและเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย (การแลกเปลี่ยนหรือ swap)
 2. Dynamic Range Orders
  Maverick Protocol มีความสามารถในการสร้างคำสั่งเปิด/ปิด Position การให้สภาพคล่องอัตโนมัติโดยมีคำสั่งที่ปรับเปลี่ยนตามช่วงราคาและประมาณการเทรด เพื่อให้ผู้ให้บริการสภาพคล่อง สามารถเข้าร่วมกับสภาพของตลาดที่เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม
 3. Capital Efficiency
  Maverick Protocol มีระบบความสามารถในการจัดสรรเหรียญหรือสินทรัพย์ในพูล การให้บริการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้สินทรัพย์ในพูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้น
 4. Protocol-level Risk Management
  Marverick Protocol มีระบบการจัดการความเสี่ยงในระดับโปรโตคอลที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสภาพคล่องได้
 5. Impermanent Loss Protection
  Maverick Protocol มีคุณสมบัติ impermanent loss ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของราคาระหว่างคู่เหรียญ โดยมีการรับประกันมูลค่าเหรียญของผู้ให้บริการสภาพคล่อง
 6. Cross-Asset Liquidity Provision
  ใน Maverick Protocol สามารถให้บริการสภาพคล่องระหว่างสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงในคู่เหรียญที่ต้องการ นั้นหมายความว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถให้บริการสภาพคล่องในหลากหลายคู่เหรียญตามความต้องการของตลาดได้

Maverick Pool Modes: กลยุทธ์ LPs Options 4 แบบ กับกลไกการปรับ LP position อัตโนมัติ

Source: Maverick

Maverick มีออปชั่นปรับ LP position อัตโนมัติ โดยไม่ต้อง remove liquidity ดังนี้

 1. แบบ Mode Static (Full custom)
  กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราเพิ่มสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้กลไกการเปลี่ยนสภาพคล่องของ Maverick AMM ซึ่งคล้ายกับ Uniswap V3
 2. แบบ Mode Right (เหมาะกับ Bull market)
  กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ liquidity position ของเราผันตามราคาเหรียญปรับขึ้น จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเหรียญลง
 3. แบบ Mode Left (เหมาะกับ Bear market)
  กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ liquidity position ของเราผันเมื่อเหรียญราคาเหรียญลง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเหรียญขึ้น
 4. แบบ Mode Both (เหมาะกับตลาด Sideways)
  กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ liquidity position ของเราจะ move ตามราคาของเหรียญปรับเพิ่มขึ้นและลดลง

Maverick AMM ทำงานอย่างไร?

 1. ผู้ใช้ swap แลกเหรียญ และฝากเหรียญเข้าไปใน Pool
 2. Maverick LP Positions ในแต่ล่ะ mode จัดการปรับราคาเหรียญในพูลและการเอา Fee ที่เกิดจากการเทรดใส่กลับโดยการทบต้นเข้าไปโดยอัตโนมัติ (compounds trading fees back)
 3. เมื่อผู้ใช้งานกดถอน (Unstake LPs) ผู้ใช้จะได้เงินต้นและ Fee จากการเทรด
image credit: 0xboka

Fee Structure/Incentives:
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ Provide Liquidity

Source: Maverick

ผลตอบแทนที่ได้จากการให้บริการสภาพคล่องบน Maverick Protocol ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณการเทรดในพูล ความสมดุลของสินทรัพย์ในพูล (Liquidity Positions) และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซึ่งผลตอบแทนที่อาจได้รับสามารถมาจาก:

 1. จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
  โดยค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมในการเทรดนี้จะถูกแบ่งปันระหว่างผู้ใช้และโปรโตคอล ซึ่งส่วนแบ่งของผู้ให้บริการสภาพคล่องขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งที่เราตั้งค่าใน Liquidity Positons (Fees %)
 2. ได้รับค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยน(swap)
  รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ที่มา swap แลกเหรียญในพูลและขึ้นอยู่กับส่วนแบ่งที่เราตั้งค่าใน Liquidity Positon (สามารถกำหนดค่าธรรมเนียม LPs ได้ตั้งแต่ fee rates: 0.01% – 3.00%) โดยที่ค่าธรรมเนียมจะจ่ายโดยนักเทรดให้กับ liquidity provider
 3. ผลตอบแทนอื่น ๆ อาทิเช่น Airdrop จากโปรโตคอล, รางวัลและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Booost Positions) อื่น ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลตอบแทนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและกฏระเบียนของ Maverick Protocol ครับ

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Incentives ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> Maverick’s incentive mechanisms

เหรียญ $MAV เอาไว้ทำอะไร?
Maverick Protocol Utility Token

$MAV เป็นยูทิลิตี้โทเค็น (native utility token) ของระบบนิเวศ Maverick ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการ staking, voting (โหวต), และ boosting (ส่งเสริม) เป็นหลัก.

Voting Escrow (ve) contract เมื่อผู้ใช้ฝากหรือ stake โทเค็น $MAV จะได้รับ $veMAV ซึ่งเป็นสัญญา Origin ve contract ที่ถูกตรวจสอบแล้วโดย Open Zeppelin.

โทเค็น $veMAV (Power Token) เอาไว้โหวตลงคะแนนในการพัฒนาระบบนิเวศโปรโตคอล Maverick หรือ governance proposals ต่าง ๆ ดังนั้นยิ่งเราฝากหรือ stake $MAV นานเท่าไหร่ยิ่งได้สิทธิ์ได้เสียงมากขึ้นเท่านั้น (รับ $veMAV มากขึั้น).

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ Maverick Protocol Utility Token: MAV, Research.binance.com

Maverick Protocol is a DeFi infrastructure provider focused on increasing industry efficiency, live on Ethereum and zkSync Era.

Maverick Protocol Distribution Mechanism
(การกระจายเหรียญ $MAV)

Source: research.binance.com

Maverick ระดมทุนได้ 17,460,000 $USD จากการขายโทเค็น private sales ทั้งหมด 3 รอบ โดยขายโทเค็นจำนวน 360,000,000 เหรียญ ในราคาอยู่ที่ 0.1 USD/MAV จาก Token Supply ทั้งหมด 2,000,000,000 MAV.

TickerMAV
Token TypeERC-20
Initial Circ. Supply When Listed on Binance250,000,000 MAV (12.50% of total token supply)
Total and Maximum Token Supply2,000,000,000 MAV
Binance Launchpool Allocation30,000,000 (1.50% of total token supply)
Binance Launchpool Start DateJune 13th 2023
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2023 total supply รวมของ MAV คือ 2,000,000,000 เหรียญ และ circulating supply หมุนเวียนเมื่อลิตส์บน Binance จะอยู่ที่ 250,000,000 (ประมาณ 12.5% ของ total supply ทั้งหมด)

สำหรับผู้ที่สนใจ Maverick Protocol สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นี้

COMMUNITY

Twitter: @MAVPROTOCOL
Discord: DISCORD.GG/MAVPROTOCOL
Telegram: @MAVERICK_PROTOCOL

CO-FOUNDER of Maverick /Contributor

Alvin Xu, Contributor @Maverick Protocol
ex: Chief Executive Officer @ Ubiquity Lab, Product @ MetaMask by ConsenSys, Product Lead @ ABRA Networking Association, Product Manager @ BitTorrent, Inc., Ecosystem Building @ Tron Foundation.

Bob Baxley, Chief Technology Officer @Maverick Protocol
ex: Principal @ Zylinium, Co-Founder @ Bastille Networks Internet Security, Co-Founder Chief Technology Officer @ Bastille Networks Internet Security, Extended Team Member @ Ubiquity, Ventures Co-Founder, Board Member @ Anidata Adjunct Faculty – School of ECE @ Georgia Institute of Technology Director, Software Defined Radio Laboratory @ Georgia Tech Research Institute Senior Research Engineer @ Georgia Tech Research Institute Research Engineer II @ Georgia Tech Research Institute.

Matthew Taylor, Project Manager @Maverick Protocol.

Project Name: Maverick Protocol

Project URL: https://www.mav.xyz

BACKED:

Pantera Capital, Altonomy, Circle Ventures, CMT Digital, Coral Ventures, Gemini Frontier Fund, GoldenTree Asset Management, Jump Crypto, LedgerPrime, Spartan Group, Taureon และ Tron Foundation. 

source:

Maverick Protocol Performance:

source:
@mati / maverick protocol
@zfreddyy / Maverick Protocol

Maverick Protocol: Capital Efficiency and Concentrated Liquidity

For more information, please visit mav.xyz

Maverick the Future of LST-based Ecosystem

คำปฏิเสธ (นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน)

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบทความ ผู้เขียนเผยแพร่โดยสุจริต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในบทความถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง นะครับเนื้อหานี้ได้อ่าน ความคิดเห็น และข้อความที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียน โปรดรับทราบว่าการลงทุนของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ ครับ.

Scroll to top