Open post

SMTP service ยังจำเป็นอยู่ไหม

## SMTP service ยังจำเป็นอยู่ไหม? ##มวยคู่เอก..ระหว่าง System Admin กับ Developer ” SMTP vs. API “ยืดหยุ่น และรวดเร็ว ดูหล่อ (ไม่น่าเกี่ยว 😄) เมื่อก่อน developer (หรือปัจจุบันก็ยังใช้วิธีนี้ 55++)หากเราพัฒนาโปรแกรมระบบงานขึ้นมาอยากจะให้ส่งเมลได้ต้องเขียนโปรแกรมส่งเมลผ่าน SMTP เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร หรือใช้ของ Gmail หรือ SMTP service รายอื่น ๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ… ความยุ่งยากกับคนอื่น ๆ 😄“พี่ๆๆ ช่วยสร้าง SMTP account ให้หน่อยคอนฟิกให้ส่งออกได้ทุกโดเมนด้วยนะครับ” นั้นไง เยอะ ^^ 55+++ request นึ่งต้องการ 5.ไหนจะเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องเปิดพอร์ตให้ public ให้อีก ปัจจุบันนี้ developer แทบไม่มีใครส่งเมลผ่าน port 25 แต่ส่งผ่าน port 587 (TLS)และ 465(SSL) […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top