Open post

Blockchain โซลูชัน Layer 2 อนาคตจะเป็นยังไง?

เมื่อความสามารถในการปรับขยาย (Scaling Solution) กลายเป็นหนามยอกอกด้านข้างของ Blockchain. โซลูชัน Layer 2 จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเผชิญกับความท้าทายนี้! อนาคตจะเป็นยังไง? เชิญมาพรีดิค… “ซูเซ่แมน” จะเล่าให้ฟัง  เทคโนโลยี Layer 2 หรือที่เรียกว่า “L2 Protocol”  Layer 2 เป็นโปรเจคที่ถูกสร้างขึ้นมาครอบ Layer 1 (เช่น Bitcoin, Ethereum, EOS, TRON ฯลฯ) อีกที โดยที่ Layer 2 เป็นการทำ Blockchain ขึ้นมาอีกตัว โดยที่โซลูชัน Layer 2 ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุน ลดค่าส่งเหรียญ (แก็ส) และเพิ่มและประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม ในช่วง 1-2ปี ที่ผ่านมา มี Layer 2 Project โผล่ขึ้นมามากมายมหาศาล เช่น ฝั่ง Ethereum ก็จะมี Layer […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top