ระบบคลาวด์อยู่ที่ไหน?

Cloud Computing โมเดลทางธุรกิจปี 2020

## Cloud Computing โมเดลทางธุรกิจปี 2020 ##
#สมัครสมาชิกวันนี้ได้ราคาพิเศษ 55++
.
Business Process-as-a-Service (BPaaS)
เป็นเซอร์วิสคลาวด์สำหรับบริการด้านธุรกิจ
ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
และวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้
.
BPaaS เป็นโมเดลสร้างรายได้แบบ subscription-based
นั้นหมายความว่า…ถ้าเราไม่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนก็จะไม่สามารถใช้บริการได้ 555++++ #คล้ายๆดีแต่เค็ม 😄
#สมัครสมาชิกวันนี้ได้ราคาพิเศษ
.
การให้บริการแพคเกจซอฟต์แวร์ (Software)
และแอพพลิเคชั่น (Application)
สำหรับการดำเนินธุรกิจ โดย BPaaS
มันรวมเอาบริการพื้นฐาน IaaS, PaaS และ SaaS เข้าไว้ด้วยกัน
และแพคเกจที่ให้บริการลูกค้า
ถูกออกแบบตามขั้นตอนการทำธุรกิจ (Business Process)
.
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลัก
เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยเลือกใช้เฉพาะซอฟต์แวร์
และแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม
กับกระบวนการทางธุรกิจแต่ละประเภท
.
การให้บริการแบบ BPaaS
จะต้องสามารถวัดผลประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้แอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้

Solution ในตลาดนี้ อาทิ เช่น FUJITSU SYSTEMS BUSINESS หรือ ORACLE TRUE CLOUD METHOD ™ เป็นต้นครับ
.

ระบบคลาวด์อยู่ที่ไหน?

นิยามคำว่า “คลาว์ด” เราแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักดังนี้

1. Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
::
บริการเวอร์ชวลแมนชีน ( Virtualization) ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย ช่วยรองรับความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรือสตอเรจ (Storage) เช่น SAP IaaS

2. Platform-as-a-Service (PaaS)
::
บริการด้านแพลตฟอร์มสำหรับซอฟต์แวร์ (เช่น เว็บ แอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์อื่นๆ โดยทำงานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสูง) ที่เรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน เช่น ERP Cloud ได้แก่ Oracal Cloud, SAP Cloud

3. Software-as-a-Service (SaaS)
::
เป็นบริการด้านแอพพลเคชันโดยคิดค่าบริการเป็นไลเซนต์ของผู้ใช้ หรือตามปริมาณการใช้งาน

4. Data-as-a-Service (DaaS)
::
ให้บริการข้อมูลหรืออินฟอร์เมชันจากคลาวด์อื่นๆ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลดิบหรือข้อมูลเพื่อใช้เชือมโยงการวิเคราะห์

และ 5. Business Process-as-a-Service (BPaaS) ครับ

BPaaS โมเดล Subscription จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในอนาคตลูกหลานอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำว่า #สินค้าลดราคา
อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นคำว่า #สมัครสมาชิกวันนี้ได้ราคาพิเศษ แทน

#BPaaS #SUSEMAN
////www.gartner.com/en/information-technology/glossary/business-process-as-a-service-bpaas

Leave a Reply

Scroll to top