ฟรี eBook: สำหรับปูพื้นฐาน Linux ถึงระดับ Advanced

เว็บไซต์ Packt, Linux Training Academy, How-To Geek และ MakeUseOf ร่วมกับ TradePub.com เปิดให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด eBook เรื่อง Mastering Linux Security and Hardening – Second Edition ปี 2020 ได้ฟรี แบบ FREE for a Limited Time! และได้สรรหามาให้เพิ่มอีก 6 เรื่องครับ ประกอบด้วย

eBook เรื่อง Mastering Linux Security and Hardening – Second Edition ปี 2020

[1] eBook: Essential Linux Toolkit

[2] eBook: Linux Command Line Cheat Sheet

[3] eBook: Linux ip Command Networking Cheat Sheet

[4] eBook: Linux System Logs and the Syslog Standard

[5] eBook: Everything Linux Users Need to Know About Installing a VPN

[6] eBook: Linux User Management

ทั้งหมดรวมรวบไว้ให้เสร็จสรรพสามารถดาวน์โหลด Free eBooks ทั้งหมดนี้ฟรีได้ที่: Google Drive หรือไปลงทะเบียนดาวน์โหลดได้ที่: Packt และดาวน์โหลด eBook เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: TradePub ครับ.

Scroll to top