Open post

Klaytn blockchain คืออะไร? KLAY ทำงานอย่างไร? ชัด ลึก โพสต์เดียวจบ!

ในปี 2018 Klayth บินไกลจากเกาหลีมาจัดการ Blockchain Meetup ที่กรุงเทพฯ นี่เป็นครั้งแรกที่ Ground X จะนำแพลตฟอร์ม Klaytn เปิดตัวในไทย Klaytn Blockchain แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ออกแบบโดย GroundX ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Kakao และ Klaytn เป็นโครงการที่ใช้บล็อกเชนเชิงธุรกิจ ในการออกแบบ Klaytn (KLAY) ทำงานเหมือนกับเครือข่าย Libra ของ Facebook Klaytn โครงการ blockchain ที่จะรวมฟังก์ชันการทำงานพิเศษของ blockchain แบบ public และ private เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ให้ประสบการณ์ผู้ใช้และนักพัฒนา รวมถึงสถาบันและ retailer ผู้ค้าปลีก ภาพรวมของ Klaytn Klaytn เริ่มต้นโครงการจาก Kakao บริษัทเทคโนโลยีและบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ และ Klaytn Blockchain ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานย่อยของ Klaytn ชื่อ Ground […]

Continue readingMore Tag
Open post

รู้จักกับ Kai Protocol โปรโตคอล เหรียญ Stable Coin บน Klaytn Network

สำหรับโพสต์บทความนี้จะพาไปรูัจักกับ Stablecoin ที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของ Defi ecosystem และผู้เขียนจะแนะนำให้รู้จัก Kai Protocol ที่เรียกได้ว่าเป็น next-generation cross-chain บน Kalyt Network Blockchain แห่งเกาหลีโดยโทเคนชื่อ KLAY และรักษาความเสถียรของเครือข่ายโดยมีกลไกที่เรียกว่า Proof of Contribution (PoC) และ Klaytn Improvement Reserve (KIR) ที่ประเมินความโปร่งใสและกลไกสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ระบบครับ อย่างที่เราทราบกันว่าโลกของการเงินดิจิทัล โลกของคริปโทเคอร์เรนซี ปัจจุบันเราสามารถแบ่ง Stable coins ออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. Fiat backed-Stable coin (Fiat-Collateralized) คือ เหรียญ Stablecoin ที่ผูกมูลค่าเข้ากับสินทรัพย์ในอัตรา 1:1 และเหรียญคริปโทที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ USDT ที่ออกโดยบริษัท Tether ฮ่องกงสร้างโดยใช้กลไกรักษามูลค่าผูกกับ Fiat Currency อย่างสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) […]

Continue readingMore Tag
Scroll to top