Composable Finance โปรโตคอล Cross-chain โซลูชั่นแบบองค์รวม ที่นำเสนอสภาพคล่องสำหรับ DeFi 2.0

Composable Finance โปรโตคอล Cross-chain โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวมสำหรับ DeFi 2.0 และ Web3 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทำงานร่วมกันข้ามสายและข้ามเลเยอร์ ที่นำเสนอสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ DeFi ที่ขับเคลื่อนโดย Layer-2 Ethereum และ Polkadot ครับ

credit:composable.finance

DeFi Tomorrow, Today!  Cross-chain   

ปัจจุบันระบบนิเวศของโปรโตคอล DeFi ยังคงเฟื่องฟู ดูได้จากการไหลของผู้ใช้และการล็อคเหรียญ (TVL) มูลค่ารวมที่สูงในแพลตฟอร์ม DeFi (Layer-2 Ethereum) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกู้ ยืม แลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมใดๆ ได้โดยไม่ต้องให้สถาบันการเงินมาเป็นตัวกลาง

credit: l2beat.com

แต่ปัญหาคือ ปัจจุบัน Token ไม่ได้ล็อคไว้ในโปรโตคอลเดียว (แต่สามารถใช้ภายในโปรโตคอล DeFi อื่นๆ ได้ หรือที่นิยมเรียก DeFi 2.0)ฝากหลักประกัน ในพวก Lending โปรโตคอล (Aave) แล้วนำไป – ฝาก ฯลฯ วนไป (เช่น Abracadabra) 

ตัดภาพมาที่ความจริง ปัจจุบันมีเซนต่างๆ มากมาย DeFi ไม่สามารถเชื่อมเซนต่างๆ ได้โดยตรงToken อยู่คนล่ะเชนกับ DeFi เนื่องจากมีความซับซ้อนของ DApp ผู้ใช้ก็ต้องบริดจ์เหรียญมา หรือไปแลกเปลี่ยนที่ DeFi ต่างๆ ก่อน เช่น Uniswap เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ทำให้แพตลฟอร์ม DeFi ต่างๆ แข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยเร่งพัฒนาออกของใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว

DeFi รุ่นต่อไปต้องการสถาปัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานแบบข้ามเซน ที่ขจัดความซับซ้อนที่ผู้ใช้ DeFi พบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการทำธุรกรรม (Transection) และค่าธรรมเนียม (Gas Fee) และนักพัฒนาต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สามารถปรับใช้ได้สำหรับฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะผ่าน Layer-1 และ Layer-2 ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันการทำงานมากขึ้นโดยเชื่อมต่อกับ Composable Finance

credit:medium.com

Composable Finance คือ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ DeFi ที่สร้างระบบนิเวศข้ามเซน หรือ cross-chain ที่ขับเคลื่อนโดย Layer 2 Ethereum และ Polkadot (cross-chain ของ cross-chain 55+++)

เช่น หุ้มและเชื่อม networks ของ L2 Ethereum เข้ากับ Polkadot ทำให้นักพัฒนา Defi สามารถสร้าง DApp หรือปรับใช้ Solidity smart contract และ DApp บนระบบนิเวศบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้นครับ

Composable Tech Stack ประกอบด้วย

1. Composable XCVM
2. The Routing Layer 
3. Picasso Parachain 
4. Mosaic

รู้หรือไม่: Picasso Parachain เป็น Kusama Parachain ของ Composable Finance

ใครอ่านมาถึงตรงนี้อาจตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับโปรเจกต์ Moonbeam ไหม?Moonbeam เป็นโปรเจกต์บล็อกเชน Multi-Chain Blockchain ให้กับ Polkadot (ทำหน้าที่เชื่อม Chain ต่างๆ เข้าด้วยกัน) ที่ทำให้ผู้พัฒนาโปรเจกต์สามารถขยายเข้าสู่ Chain ใหม่ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนหรือกำหนดค่า Smart Contract ใหม่ ทำให้ Moonbeam นั้นใช้หลักการเดียวกันกับที่ Polkadot ใช้ในการพัฒนา คือมี “Canary Network”

Polkadot มี Kusama เป็น Canary Network
Moonbeam ก็มี Moonriver เป็น Canary Network

Canary Network เปรียบเสมือนเครือข่ายห้องแล็บ หรือ Staging environment
ที่ใช้ในการรันและทดสอบสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมจริง

สรุป: Composable Finance เป็น Liquidity infrastructure สำหรับ DeFi (Financial market) 
ส่วน Moonbeam Networkเลย เป็น Multi-Chain blockchain มีหน้าที่เชื่อม Chain ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Multi-Chain market)

จะเห็นว่าคนละอุตสาหกรรมครับ Composable Finance เป็นโปรโตคอลที่ขี่อยู่บน Kusama Parachain และ Polkadot ก็เชื่อม Chain ต่างๆ ให้เสร็จสรรพ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://paper.composable.finance/
#ComposableFinance

คำปฏิเสธ (นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน)

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบทความ ผู้เขียนเผยแพร่โดยสุจริต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในบทความถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง นะครับ  เนื้อหานี้ได้อ่าน ความคิดเห็น และข้อความที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียน โปรดรับทราบว่าการลงทุนของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ ครับ

source:
[1] https://paper.composable.finance/
[2] https://dotmarketcap.com/coin/composable
[3] https://medium.com/macro-narratives-in-blockchain/the-next-fintech-global-open-finance-infrastructure-90ac093a411b
[4] https://cointelegraph.com/news/composable-finance-raises-7m-for-cross-chain-and-cross-layer-defi-interoperability
[5] https://www.coinspeaker.com/who-win-kusama-parachain-auctions/

Scroll to top