Ethereum-scaling-solution

เหตุใด layer-2 scaling solution จึงเป็นอาวุธลับของ Ethereum Blockchain?

จุดเกิดเหตุ: เมื่อผู้ใช้งานมีจำนวนมากบน Ethereum Blockchain สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ โครงสร้างพื้นฐาน Ethereum มันไม่สามารถรองรับการทำธุรกิจกรรมที่มหาศาลได้

ทำธุรกรรมช้า บวกค่า Gas แพงโครต (เหมาะกับคนเทรดหนักๆ ใช้หลายๆ DEX พร้อมๆ กัน ^^)

TRANSACTIONS PER SECOND (TPS)

ประเภทของ L2 Solutions (หรือ Framework) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

Ethereum-scaling-solution
ETHEREUM’s LAYER-2 SCALING SOLUTIONS
 1. On-Chain Scaling
 2. Off-Chain Scaling

On-Chain Scaling กับOff-Chain Scaling ต่างกันยังไง?

On-Chain Scaling เป็นการกระจายธุรกรรมแบบขนานไปกับ Main chain โดยผู้ตรวจสอบแต่ละรายไม่ต้องดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดจากทั้งเครือข่ายทุก Node ทั่วโลก (วิธี Sharding)

Off-Chain Scaling เป็นแบบยืนยันธุรกรรมบน Mainnet Layer-1

Off-Chain แบ่งเป็น 3 แบบ

 1. State channels
 2. Custodial Sidechains
 3. Non-Custodial Sidechains

Note: สำหรับโพสต์นี้จะเล่าเฉพาะ Non-Custodial Sidechains นะครับ

Non-Custodial Sidechains จะมี Pollups กับ Plasma แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 • ยังต้องพึ่งการยืนยันธุรกรรมบน Mainnet Layer-1
 • และแบบยืนยันธุรกรรมบน Blockchain ใหม่
LAYER of ETHEREUM

1. Off-Chain protocol แบบยืนยันธุรกรรมบน Mainnet Layer-1

ETHEREUM OFF-CHAIN

เป็นการแบ่งแยกออกจาก Layer-1 mainet  (อย่าง Ethereum ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น) แต่ Layer-2 Off-chain protocol ก็เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการ scaling เช่น การลดความแออัดของเครือข่าย, เพิ่มธุรกรรมต่อวินาทีให้เร็วขึ้นและค่าใช้จ่ายให้ลดลงเอง ที่ได้รับความนิยมก็เช่น Rollups

 • ROLLUPS แบ่งได้อีก 2 ประเภท (การทำธุรกรรมผ่าน Layer 2)

1.1 ZK-Rollup

เป็นการทำธุรกรรมแบบ off-chain และมีการยืนยันธุรกรรมบน Validity proof ใน Main chain

ตัวอย่าง Protocol ก็เช่น

 • Aztec (aztec.network)
 • Loopring (LRC)

ผู้เล่นที่ใช้ ZK technology หรือ zk-SNARKs validity proof ก็เช่น

 • HORIZEN
 • Hermez Network ล่าสุดถูก Polygon ซื้อไปแล้ว (ถูกควบรวมกิจการ)

1.2 OPTIMISTIC-Rollup

จะยืนยันการทำธุรกรรมว่าถูกต้องตามค่าเริ่มต้น และผ่าน Fruad proof 

ผู้เล่นรายใหม่ ก็เช่น โปรโตคอล

 • Fuel Network (fuel.sh)
 • CARTESI (CTSI)
 • Arbitrum (OFFCHAIN LABS) 

2. PLASMA

เป็น blockchain ใหม่ที่แยกออกจาก Ethereum mainnet โดยใช้ Fraud proofs ความโดนเด่นของโปรโตคอลคือ ทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ลดลง (ค่าแก๊ส)

ผู้เล่นหน้าใหม่ ก็เช่น โปรโตคอล

 • GLUON Network (Leverj Gluonฉ
 • leverj CEX
 • GAZELLE (gzle.io)

เจ้าตลาดก็เช่น OMG และ Polygon เป็นต้น

และสุดท้ายประเภท HYBRID (Other-Chain scaling) และ Cross-Chain

ก็เช่น โปรโตคอล Celer Network (CELR token) 

Cross-Chain คือการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกรรมข้ามกันระหว่าง Blockchain หลายๆ ตัว

ทิ้งท้าย CrossChain จะกลายเป็น Infrastructure สำคัญต่อ Blockchain ในยุค Mass Adoptionในรายละเอียดแต่ล่ะโปรโตคอลอยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ

ETHEREUM LAYER-2 ECOSYSTEM (APRIL 2021 by DeversiFi)

คำปฏิเสธ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบทความ ผู้เขียนเผยแพร่โดยสุจริต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในบทความถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง นะครับ

เนื้อหานี้ได้อ่าน ความคิดเห็น และข้อความที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียน โปรดรับทราบว่าการลงทุนของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ ครับ

Scroll to top