เล่าให้ฟัง KLAY, KLAYswap Protocol, KAI Protocol, AMM protocol โลกของ Klaytn DeFi

โพสต์บันทึกส่วนตัวผู้เขียน ขอเกริ่นปูพื้นกระบวนการอุปทานของ “เงิน” ในโลกที่เราจิบจับเงินได้จริงๆ กันก่อนนะครับ

กระบวนการอุปทานของ “เงิน” คือ การควบคุมฐานเงิน, การสร้างเงินผ่านระบบธนาคาร, ตัวทวีคูณทางการเงิน และปัจจัยที่กำหนดปริมาณเงิน มีผู้เล่นหลัก 3 ราย ที่มีส่วนในกระบวนการอุปทานของเงิน ได้แก่

 1. ธนาคารกลาง (เป็นผู้มีความสำคัญมากที่สุด)
 2. ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันรับฝากเงิน 
 3. และผู้ฝากเงิน

หน้าที่ของ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบัน คือ? 

ทำหน้าที่เป็นคนกลางส่งผ่านเงินทุนจากผู้ออม (ฝากเงิน) ไปยังผู้ต้องการเงินทุน หรืออีกนัยหนึ่งธนาคารทำหน้าที่รับฝากเงินและปล่อยกู้ให้แก่หน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นเองครับ

DeFi (Decentralized Finance) มาเพื่อตัดตัวกลางทางการเงินออกและเศรษฐศาสตร์ทางการเงินแห่งอนาคต

image credit: Klayth exchange

แล้ว KLAY blockchain คืออะไร?

Klayn blockchain เป็น public blockchain (enterprise-grade blockchain) สัญชาติเกาหลีที่สร้างขึ้นโดยบริษัท GroundX

มีเหรียญชื่อ KLAY เป็นเหรียญ Native Token ของตนเองที่ใช้ใน ecosystem Klayn Network อีกทั้ง Klayn ยังเป็น public blockchain และ private blockchain

และเหรียญ Stablecoin โครงการแรกที่สร้างบน Klayn Ketwork คือ Kai Protocol ($KAI) เป็น Algorithmic Stablecoin หรืออัลกอริทึมที่นำเสนอแนวทาง “ไม่มีหลักประกัน” คือเหรียญที่ไม่มีทรัพย์สินค้ำมูลค่าอยู่จริงๆ ครับ 

สำหรับ DeFi ใน Klayn ก็อย่าง KLAYswap จะพูดในลำดับถัดไป

KAI Protocol เป็น multi-token protocol โดยมีแนวคิดฐานเงินจากโปรโตคอลดั้งเดิมที่เรียกว่า Basis Cash Stable Coin project และ KAI Protocol ก็มีวิธีการออกแบบและกลไกที่ใช้ในการรักษาเสถียรภาพที่ประกอบด้วยเหรียญดังนี้ 

 • Kai (KAI) token – Stable Coin
 • Kai Shares (sKAI) token – Share Token
 • และ Kai Bonds (bKAI) token – Bonds Token

โดยสินทรัพย์เหรียญเหล่านี้จะควบคุมปริมาณ/มูลค่าของ KAI token ที่ $1 (USD) ตาม Demand และ Supply

The Kai Protocol project is built on the basis of the Basis algorithm stablecoin project.

มูลค่าเหรียญ KAI จะอ้างอิงหรือ Reference price ค่า Time Weighted Average Price (TWAP) คือซื้อขาย ณ ราคาเฉลี่ยในทุกๆ 8 ชั่วโมง หมายความว่า ถ้ามีคนต้องการมากก็พิมพ์ (ออกเหรียญ bKAI) มาใช้หมุนเวียนในระบบเพื่อให้ Demand มันลดลง แต่ถ้าคนต้องการน้อยก็ซื้อกลับคืนเพื่อให้ Supply ลดลง และทำให้ราคานิ่งไม่แกว่งครับ

นั้นหมายความว่าราคา KAI จะเชื่อมโยงกับเหรียญ sKAI และ bKAI

คนที่อ่านมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า KAI ไม่มีการสำรอง USD ในบัญชีธนาคารใดๆ ทั้งสิ้น (ไม่มีอะไรค้ำเลยด้วยซ้ำครับ 55++)

ในกรณีนี้ระบบอัลกอริทึม KAI protocol จะกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของ KAI และให้เท่ากับ $1 USDT (Tether)

KAI ไม่ได้มีค่าเท่ากับหนึ่งดอลลาร์เสมอไป

KAI Protocol ใช้กลไกลดจำนวนเหรียญ เมื่อเหรียญเริ่มด้อยราคาลง (ต่ำกว่า $1 USDT) หรือเพิ่มจำนวนเหรียญ เมื่อเหรียญเริ่มมีราคาสูงเกินไป

และในกรณีที่มูลค่า KAI เพิ่มขึ้นมากกว่า $1 USDT ระบบจะออก KAI และแจกจ่ายตามสัดส่วนให้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่ฝากเหรียญ sKAI ใน Liquidity Pool ของ Kai Protocol 

ผู้ใช้สามารถเป็น Provide Liquidity ได้เฉพาะบน KLAYswap เท่านั้น

แม้ว่า Suppply เริ่มต้นของ KAI มี 300,000 KAI (Initial Suppply) แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังตามความต้องการในกรณีที่ความต้องการของ KAI พุ่งขึ้น

ดังนั้นในระยะสั้นแพลตฟอร์ม Kai Protocol จำเป็นต้องจัดหาสภาพคล่องสำหรับ KAI เพื่อรับ koken (sKAI)

ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity provider) ที่ต้องการฟาร์ม sKAI สามารถซื้อ/ Swap เป็น sKAI ได้ที่แพลตฟอร์ม Klaynswap

อยากถือ sKAI token ทำไง?

ปัจจุบัน Kai Protocol เปิดให้ผู้ใช้ฝากเหรียญไว้ในสัญญาอัจฉริย (Token Contract) ทั้ง 3 Pools (LPs) นี้

 • Klayswap LPs KUSDT/KAI
 • Klayswap LPs KLAY/sKAI
 • Klayswap LPs KSP/sKAI

แพลตฟอร์มจะแจกรางวัล (APR) ตามสัดส่วนและผู้ใช้ เช่น 

KSP Rewards (xx %)
+ Fee Rewards (xx %)
+ sKAI Airdrop (xx %)

KSP เป็นเหรียญ governance token ของแพลตฟอร์ม KLAYswap

ผู้ใช้สามารถนำเหรียญกลับคืนได้ตลอดเวลา โดย Total Supply ของ sKAI เท่ากับ 2,400,000

credit image: KLAYswap Smart Contract Structure

Main Utilities ของ KLAYswap (KSP)

 1. ค่า Fee เมื่อสร้าง KCT Token Pool คู่เหรียญใหม่บน KLAYswap
 2. Transaction fee ค่า Fee จากการ Swap ใน Pool ของ Klaynswap
 3. Liquidity providers ผู้ให้บริการสภาพคล่อง รับส่วนแบ่งจากค่า Fee การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ตามสัดส่วนของ liquidity ของแต่ละคน
 4. Holders หรือผู้ถือเหรียญ KSP มีส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินกำหนดทิศทางและนโยบายของแพลตฟอร์ม KLAYswap

สุดท้ายถึงแม้ KAI Protocol จะพึ่งเปิดให้บริการได้ไม่นาน และยังมีสภาพคล่องสำหรับ DeFi ใน Klaytn ecosystem ที่น้อย แต่ในอนาคต KAI จะรักษาเสถียรภาพ $1 และสามารถจัดการกับสภาพคล่องในกับ DeFi ของระบบนิเวศ Klaytn ได้ครับ

image credit: KLAYswap Protocol

Risk & Security

KLAYswap Decentralized application (DApp) บน Klaytn Chain เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดย Ground X และ OZYS ปัจจุบันได้รับการ Audit โดยผู้เชี่ยวชาญและทีม KLAYswap ทำงานร่วมกับ Haechi Labs และ Certik. ดู HACHI AUDIT Report ที่นี่

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ใช่ Financial Advisor ใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ

คำปฏิเสธ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบทความ ผู้เขียนเผยแพร่โดยสุจริต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในบทความถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง นะครับ

เนื้อหานี้ได้อ่าน ความคิดเห็น และข้อความที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียน โปรดรับทราบว่าการลงทุนของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ ครับ

source:
https://docs.kaiprotocol.fi/
https://docs.klayswap.com/

Scroll to top