KLAYswap KSP Token Economy and Governance

แกะ KLAYswap Economy และ $KSP Governance Token

บทความนี้ขอเล่าเกี่ยวกับ Governance Token และ Economy ของแพลตฟอร์ม KLAYswap ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าบทความนี้ไม่ได้เจาะลึก ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งนั้น!

ปกติโดยทั่วๆ ไปแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆ จะออกเหรียญของแพลตฟอร์มตัวเอง (เรียกGovernance Token) โดยที่มันมีคุณสมบัญ เช่น ใครถือเหรียญก็มีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตนโยบายของแพลตฟอร์ม และให้ผลตอบแทนบางอย่าง และ KLAYswap ก็เป็นนึ่งในแพตฟอร์ม DeFi ที่มีเหรียญ Governance Token ชื่อ KSP เปรียบเสมือน “หุ้นบริษัท” แต่ไม่มีปันผลนะ!

รู้จักกับKLAYswap DeFi เจ้าใหญ่ของฝั่งเกาหลี
(KLAYswap Economy และ KSP Tokenomics)

KLAYswap เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) โปรโตคอลแบบ AMM-based swap protocol ฝั่งเชน Klaytn.

KLAYswap เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2020 ช่วงเริ่มต้นก็มีมูลค่ารวมที่ล็อคไว้ในสัญญาอัฉริยะที่ 98 ล้านเหรียญสหรัฐ (TVL : total value locked) และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 4 ล้านเหรียญสหรัฐครับ

ปัจจุบัน (ณ วันที่เขียนบทความ) มี TVL มากว่า $ 1,477,893,781 (Liquidity + KSP staked)

และจำนวน KSP Staked มากกว่า 14.92M KSP

KLAYswap เป็นแพลตฟอร์มที่มีรายได้จากผู้เพิ่มสภาพคล่อง หรือ Provide Liquidity และรายได้จากตัวแพลตฟอร์ม

KLAYswap รายได้มาจากค่าธรรมเนียม และรายได้จากค่าธรรมเนียมจะนำไปเป็นปันผลให้ผู้ที่มารวมเพิ่มสภาพคล่อง (Liquidty Provider) ก็เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนั้นแหละครับ

แล้ว Token Economy คือ อะไร? และทำไมต้องมี

Token Economy ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ Token + Economy

Token คือ เหรียญที่เป็นทรัพย์สิน
Economy คือ ระบบเศรฐกิจ

Token Econnomy หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเหรียญ (Token) ที่เป็นทั้งทรัพย์สินและสกุลเงิน ที่ใช้ดำเนินในระบบเศรฐกิจของแพลตฟอร์ม

KLAYswap Economy คือ อะไร?

KLAYswap Economy คือระบบเศรฐกิจของแพลตฟอร์ม KLAYswap

KSP Tokenomics คือ อะไร?

KSP Tokenomics คือเหรียญ KSP ที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ KLAYswap ที่นำมาใช้กับ products บนแพลตฟอร์ม

สรุป KLAYswap Economy เปรียบเสมือนเป็นการสร้างธุรกิจที่ใช้ Token Economy เพื่อมาแข่งกับธุรกิจรูปแบบเก่าๆ ในตลาด

KSP Tokenomics

ผลประโยชน์ผู้ถือเหรียญและแรงจูนใจ (Governance Incentives)

KLAYswap กระจายผลประโยชน์ให้ผู้ที่ถือเหรียญ (KSP Staked) แบ่งออกเป็น 3 อย่าง

ผู้ถือเหรียญ KSP สามารถใช้เหรียญ KSP ของตนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจแนวทางต่างๆ ได้

 1. สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
  เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมลิตส์คู่เหรียญ (token pairs) และค่าใช้จ่ายการอัพเดต smart contracts หรือการเปลี่ยนแปลง mining rate ร่วมไปถึงวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเติบโตของ KLAYswap ecosystem
 2. การโหวตรออกเสียงลงคะแนน
 3. และฝาก KSP หรือ staking เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม (rewards)

ดังนั้นสรุปคือการออกแบบ KLAYswap governance mechanism ประกอบด้วย

 • Voting
 • Staking
 • Incentives
vKSP

1. Voting

ผู้ถือเหรียญ KSP สามารถโหวตรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยต้องฝากเหรียญหรือ Stake เหรียญ KSP ก่อน (Vote-staking) เพื่อรับคะแนนโหวต (vKSP)

vKSP เป็น tokenized voting หรือเป็นคะแนนเสียง (1 vKSP)

ยิ่ง Staked เหรียญไว้นานเท่าไหร่ก็จะมี opwer หรืออำนาจคะแนนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดการยอมรับในการตัดสินใจ

Contract Period: การ Stake เหรียญ KSP เพื่อได้รับคะแนนเสียง (vKSP)

ฝากหรือ staked จำนวน 4 เดือน → ได้รับ 1 vKSP (หนึ่งคะแนนเสียง)

ฝากหรือ staked จำนวน 8 เดือน → ได้รับ 2 vKSP (สองคะแนนเสียง)

ฝากหรือ staked จำนวน 12 เดือน → ได้รับ 4 vKSP (สี่คะแนนเสียง)

1.1 ผู้ลงคะแนนเสียงมีสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วย และคัดค้านวาระได้ (คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย)

1.2 vKSP เหรียญที่ลงคะแนนจะไม่ถูกเผาทิ้ง และหากมีหลายวาระที่ต้องออกเสียงพร้อมกัน คุณสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ด้วย vKSP ที่คุณมี

2. Staking

 ผู้ถือเหรียญ KSP สามารถฝากเหรียญหรือ Staking เพื่อรับโทเค็น vKSP ได้ตาม period
และสามารถใช้สิทธิ์ในการออกเสียงหรือลงคะแนนในการดำเนินงานของโปรโตคอล KLAYswap ได้ดังต่อไปนี้

2.1 วาระที่เป็นทางการ (Official Governance Agenda)
2.2 กำหนดอัตราการฟาร์ม (KSP rate) สำหรับในแต่ล่ะ Liquidity Pool
2.3 ผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม (Pool Fee Rewards) จาก Governance Contribution หรือเงินสมบทจากคู่ค้า หรือการซื้อเหรียญ KSP

 • และการจะได้มาของ vKSP คุณจะต้องฝากเหรียญ KSP ไว้ในสัญญา 4/8/12 เดือน เป็นต้น
 • เมื่อสิ้นสุดสัญญาครบตาม Period คุณสามารถถอนคืนเหรียญที่ฝากไว้ได้ (Claim) โดยสินทรัพย์จะฝากกลับคืนไปยังกระเป๋าเงินของคุณอัตโนมัติ (และ vKSP จะถูกเผาทิ้ง และสิ้นสุดการมีสิทธิ์มีเสียงโดยทันที) ฉะนั้นใครอยากมีเสียงก็ถือครองไว้ครับ
 • แต่หากไม่มีการกด Claim ใดๆ หลังจากสิ้นสุดระยะสัญญา สิทธิ์คะแนนเสียงจะได้รับอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องต่ออายุเพิ่ม (without renewal) เป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติ
 • vKSP ไม่สามารถแจกจ่ายโอนให้กันได้

3. Governance Incentives

สำหรับผู้ถือเหรียญ Governance (KSP token) ผลตอบแทนที่เราจะได้รับจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

Recipients
(ผู้รับผลประโยชน์จากแพลตฟอร์ม)
KSP Distribution Rate
(ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม)
Voters (สัดส่วนคะแนนเสียง) หรือ vKSP holder10%
Liquidity Pool Providers (สัดส่วนของผู้เพิ่มสภาพคร่อง)90%

3.1 KSP mining rate การกำหนดอัตตราการฟาร์มผ่านพูล (Liquidity Pool)

ปัจจุบันสัดส่วนการกระจาย KSP ไปยัง Liquidity Pool ถูกเซตเป็น Initial value ตั้งแต่เริ่มต้น (10%) แต่ผู้ถือ vKSP สามารถลงคะแนนปรับเปลี่ยนอัตรา Mining rate ได้

KSP Mining Distribution per Liquidity Pool

3.2 Transaction Fee Rewards

KLAYswap คิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 0.3% ต่อการ swap อีกทั้ง Voter สามารถรับ reward เพิ่มเติมได้จาก pool ที่โหวตคู่เหรียญนั้นๆ อยู่

หน้า UI ของแพลตฟอร์ม KLAYswap จะมีบอก Free Reward ชัดเจน ซึ่งบางแพลตฟอร์มจะไม่บอกแต่ทบเข้าไปใน LP ให้เลยอัตโนมัติ

50% จากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือ vKSP ที่สนับสนุน pool นั้นๆ และสัดส่วนที่เหลือ 50% จะแบ่งจ่ายให้กับผู้เพิ่มสภาพคร่อง (Liquidity Pool Providers)

ผู้ใช้งานสามารถใช้ Governance Token แลกเป็นเหรียญอื่นๆ ได้

3.3 KSP Distribution

ถ้าคุณ stake เหรียญ KSP จะได้รับผลตอบแทนเป็นคะแนนโหวต (vKSP) และได้รับ KSP จากการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม

เช่น ปัจจุบัน KSP ถูกปล่อยออกมาแล้วประมาณ 73,440 KSP ต่อวัน ใน 10% หรือ 7,344 KSP จะถูกกระจายให้ vKSP holder และที่เหลือ 66096 KSP จะแบ่งจ่ายให้กับผู้เพิ่มสภาพคร่อง (Liquidity pool providers)

KSP mining pools

ตาราง Staking Rewards

Staking Rewards Information
*Based on a 10% KSP distribution rate for voters and a circulating supply of 12,960,000 KSP (150 days after distribution (March 2021))

ตาราง ค่าเฉลี่ย Transaction Fee Rewards

ค่าเฉลี่ย Reward จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

KSP Mining Allocation

This is a chart displaying the first 6 years of allocation. The daily mining volume is halved every 63,072,000 blocks (2 years).

สำหรับบทความนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของ DeFi นะครับ และผู้เขียนขอย้ำอีกครั้ง บทความนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งนั้น!

ไว้ว่างๆ จะมาเล่าต่อในเรื่อง Yield Aggregator แล้ว KlayFi คืออะไร? ดูเพิ่มเติมที่นี่

Yield Aggregator
KlayFi KLAYswap

คำปฏิเสธ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในบทความ ผู้เขียนเผยแพร่โดยสุจริต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในบทความถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง นะครับ

เนื้อหานี้ได้อ่าน ความคิดเห็น และข้อความที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียน โปรดรับทราบว่าการลงทุนของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ ครับ

source:
https://docs.klayswap.com/governance
https://klayswap.medium.com
https://docs.klayswap.com
Report: Smart Contract Audit

Scroll to top